Lô tô miền Bắc

Lô tô miền Bắc chủ nhật,

18/04/2021
Đầu Lô Tô
0 00,06,06,08,08
1 11,15,16,16
2 20,27
3 30,35
4 47,49
5 52,52,54,56
6 62
7 70,70,71,75,77,79
8 89
9

Lô tô miền Bắc thứ bảy,

17/04/2021
Đầu Lô Tô
0 00,05
1 10,12,13,15
2 21,25,28,29,29
3 34,38
4
5 50,52,52,58
6 64
7
8 80,80,82,83,88,89
9 95,97,99

Lô tô miền Bắc thứ sáu,

16/04/2021
Đầu Lô Tô
0 06,06,08,08
1 14,17,18
2 21,22,24,27,27
3 32
4 40,42,45,49
5 51,56
6 63,66
7
8 84,88,88,89
9 90,99

Lô tô miền Bắc thứ năm,

15/04/2021
Đầu Lô Tô
0 00,03,06
1 10,10,16,19
2 23
3 32,34,36,37,37,37
4 42,42,44,46,46,49
5 56
6 61,61,62,65
7 73
8 82
9

Lô tô miền Bắc thứ tư,

14/04/2021
Đầu Lô Tô
0 01,02,05
1 11,14,15
2 20,23
3 32,32,35,38,38,39
4 48
5 51,59
6 67
7 72,76
8 80,82,83,84
9 95,96,98

Lô tô miền Bắc thứ ba,

13/04/2021
Đầu Lô Tô
0 00,05,05,07
1 11,17
2 21
3 30,36
4 43,47
5 52,53,55,56,56
6 65
7 74
8 80,80,82,87
9 92,94,97,98,99

Lô tô miền Bắc thứ hai,

12/04/2021
Đầu Lô Tô
0
1 15,16,16,16,16,19
2 20
3 32,36,39
4 42,45,45,46,49
5 52
6 62,67
7 70,72
8 82,84,88
9 97,98,99,99

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )