Lô tô miền Bắc

Lô tô miền Bắc thứ năm,

21/01/2021
Đầu Lô Tô
0 07,09
1 19,19
2 24,24,25
3 31,37
4 40,44,49
5 52,52,55,58,58,59
6 60,66,69
7 78,79
8 80,84,87
9 95

Lô tô miền Bắc thứ tư,

20/01/2021
Đầu Lô Tô
0 00,02,05
1 11,15
2 28
3 33,36,37,38
4 40,41,45,48
5 55
6 61,61,67,68
7 70,70,75
8 80,81,81
9 91,99

Lô tô miền Bắc thứ ba,

19/01/2021
Đầu Lô Tô
0 01,03
1 13,16,19
2 20,21,22,27
3 33,38,39
4 46,48,48
5 50,52,55,56
6 67
7 77
8 80,83,84
9 93,96,97

Lô tô miền Bắc thứ hai,

18/01/2021
Đầu Lô Tô
0 02,04,05,08
1 13,17
2 20,21,23,25
3 35,38,38
4 41,49,49
5 53,58,59
6 69
7 77,78
8 84,86
9 94,95,97

Lô tô miền Bắc chủ nhật,

17/01/2021
Đầu Lô Tô
0 00,01,02,08
1 11,12,16
2 25
3 36
4 43
5 51
6 62,63,64,64,65,66,67
7 70,74
8 80,87
9 91,94,95,97,98

Lô tô miền Bắc thứ bảy,

16/01/2021
Đầu Lô Tô
0 00,08,08
1 15,16
2 24,25,27
3 32,34,37,38
4 41,46,48,49
5
6 60,61,64,67,68,68
7 71,76
8 85
9 92,97

Lô tô miền Bắc thứ sáu,

15/01/2021
Đầu Lô Tô
0 00,03,03,05
1 13,14,16
2 22,26,28,28,29
3 31,33
4 42,43,47,48,48
5 58
6 60
7 77
8 80,85,85
9 96,97

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )