Lô tô miền Bắc

Lô tô miền Bắc thứ ba,

20/10/2020
Đầu Lô Tô
0 00,01
1 10,10,17,18
2 23,25,25,26
3 30,36,37,37,39
4
5 53,57
6 64,64
7 70,72,76
8 81,85
9 92,94,97

Lô tô miền Bắc thứ hai,

19/10/2020
Đầu Lô Tô
0 04,07,08,09
1 18,18,19
2 20,23,25,28
3 34,35
4 44,46,47
5
6 64,67,67
7 76,77
8 81,83,88
9 90,91,95

Lô tô miền Bắc chủ nhật,

18/10/2020
Đầu Lô Tô
0 00,00,08
1 12,13,19
2 26,27
3 32
4 42,46
5 51,52,52,54,56
6 60,62,66,67
7 75
8 83,84
9 91,92,92,94

Lô tô miền Bắc thứ bảy,

17/10/2020
Đầu Lô Tô
0 00,00,01,02,09
1 11,13,14,18,18
2 21,29
3 33,35,38,38
4 45,48,49
5 51
6 69,69
7 70,78,79
8
9 92,97

Lô tô miền Bắc thứ sáu,

16/10/2020
Đầu Lô Tô
0 00,01,04,04,08,08
1 10,14,16,17
2 21,21
3 31
4 40,41,43
5 50,57
6 61,62,64
7
8 85,87,88
9 95,97,98

Lô tô miền Bắc thứ năm,

15/10/2020
Đầu Lô Tô
0 00,02,05
1 12,12,13,15,18
2 22,26,28,29
3 33,34,34
4 40,47
5 50,51,56,57
6 60,67
7 79,79
8 80,85
9

Lô tô miền Bắc thứ tư,

14/10/2020
Đầu Lô Tô
0 03,04,05,09
1 13,14,16,16,17,19
2 25,26,26,27
3 35,38
4 42
5 50
6 60,62,62
7 76
8 81,82
9 91,95,96

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )