TK 00 - 99

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

thống kê lô xiên

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tô Lần xuất từ 00-99
00
0.37% 3 lượt
01
1.11% 9 lượt
02
1.11% 9 lượt
03
1.23% 10 lượt
04
1.48% 12 lượt
05
0.86% 7 lượt
06
0.37% 3 lượt
07
1.23% 10 lượt
08
0.99% 8 lượt
09
0.62% 5 lượt
10
1.36% 11 lượt
11
0.99% 8 lượt
12
0.49% 4 lượt
13
0.37% 3 lượt
14
0.37% 3 lượt
15
0.86% 7 lượt
16
1.11% 9 lượt
17
0.62% 5 lượt
18
1.36% 11 lượt
19
1.48% 12 lượt
20
0.74% 6 lượt
21
1.23% 10 lượt
22
1.23% 10 lượt
23
0.86% 7 lượt
24
1.36% 11 lượt
25
0.49% 4 lượt
26
0.37% 3 lượt
27
0.99% 8 lượt
28
0.86% 7 lượt
29
1.11% 9 lượt
30
1.36% 11 lượt
31
1.48% 12 lượt
32
1.11% 9 lượt
33
1.23% 10 lượt
34
0.74% 6 lượt
35
1.36% 11 lượt
36
0.99% 8 lượt
37
1.11% 9 lượt
38
0.86% 7 lượt
39
1.85% 15 lượt
40
0.86% 7 lượt
41
0.49% 4 lượt
42
1.48% 12 lượt
43
0.99% 8 lượt
44
1.60% 13 lượt
45
0.99% 8 lượt
46
1.73% 14 lượt
47
0.99% 8 lượt
48
1.36% 11 lượt
49
1.73% 14 lượt
50
0.74% 6 lượt
51
0.49% 4 lượt
52
1.23% 10 lượt
53
0.62% 5 lượt
54
0.74% 6 lượt
55
0.74% 6 lượt
56
0.99% 8 lượt
57
0.62% 5 lượt
58
0.37% 3 lượt
59
0.74% 6 lượt
60
0.99% 8 lượt
61
0.62% 5 lượt
62
1.36% 11 lượt
63
1.23% 10 lượt
64
1.11% 9 lượt
65
0.62% 5 lượt
66
0.99% 8 lượt
67
0.99% 8 lượt
68
0.86% 7 lượt
69
1.11% 9 lượt
70
0.99% 8 lượt
71
1.11% 9 lượt
72
1.48% 12 lượt
73
0.49% 4 lượt
74
0.99% 8 lượt
75
1.48% 12 lượt
76
0.62% 5 lượt
77
0.99% 8 lượt
78
1.23% 10 lượt
79
0.86% 7 lượt
80
0.99% 8 lượt
81
1.73% 14 lượt
82
1.23% 10 lượt
83
0.86% 7 lượt
84
0.99% 8 lượt
85
1.73% 14 lượt
86
0.49% 4 lượt
87
0.86% 7 lượt
88
0.99% 8 lượt
89
0.74% 6 lượt
90
1.48% 12 lượt
91
0.74% 6 lượt
92
0.25% 2 lượt
93
0.86% 7 lượt
94
1.36% 11 lượt
95
0.86% 7 lượt
96
1.48% 12 lượt
97
1.11% 9 lượt
98
0.74% 6 lượt
99
1.11% 9 lượt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )