TK 00 - 99

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

thống kê lô xiên

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tô Lần xuất từ 00-99
00
0.74% 6 lượt
01
1.36% 11 lượt
02
0.37% 3 lượt
03
0.99% 8 lượt
04
0.74% 6 lượt
05
1.23% 10 lượt
06
0.49% 4 lượt
07
1.60% 13 lượt
08
0.74% 6 lượt
09
1.11% 9 lượt
10
0.74% 6 lượt
11
1.73% 14 lượt
12
0.99% 8 lượt
13
1.36% 11 lượt
14
1.36% 11 lượt
15
1.23% 10 lượt
16
0.86% 7 lượt
17
0.86% 7 lượt
18
1.60% 13 lượt
19
1.36% 11 lượt
20
1.23% 10 lượt
21
0.74% 6 lượt
22
1.36% 11 lượt
23
1.48% 12 lượt
24
0.62% 5 lượt
25
0.74% 6 lượt
26
1.23% 10 lượt
27
1.36% 11 lượt
28
0.99% 8 lượt
29
0.62% 5 lượt
30
1.85% 15 lượt
31
0.62% 5 lượt
32
0.86% 7 lượt
33
0.49% 4 lượt
34
1.60% 13 lượt
35
0.99% 8 lượt
36
0.62% 5 lượt
37
0.62% 5 lượt
38
1.23% 10 lượt
39
1.23% 10 lượt
40
0.62% 5 lượt
41
0.86% 7 lượt
42
1.85% 15 lượt
43
0.99% 8 lượt
44
0.74% 6 lượt
45
1.48% 12 lượt
46
0.37% 3 lượt
47
0.99% 8 lượt
48
0.86% 7 lượt
49
1.48% 12 lượt
50
0.86% 7 lượt
51
0.74% 6 lượt
52
0.62% 5 lượt
53
0.37% 3 lượt
54
0.74% 6 lượt
55
0.86% 7 lượt
56
1.48% 12 lượt
57
0.62% 5 lượt
58
0.74% 6 lượt
59
1.23% 10 lượt
60
0.86% 7 lượt
61
0.99% 8 lượt
62
0.99% 8 lượt
63
1.23% 10 lượt
64
0.62% 5 lượt
65
1.11% 9 lượt
66
0.99% 8 lượt
67
0.99% 8 lượt
68
1.36% 11 lượt
69
1.48% 12 lượt
70
0.62% 5 lượt
71
1.36% 11 lượt
72
1.23% 10 lượt
73
1.11% 9 lượt
74
1.60% 13 lượt
75
1.11% 9 lượt
76
0.62% 5 lượt
77
1.23% 10 lượt
78
1.36% 11 lượt
79
0.86% 7 lượt
80
0.74% 6 lượt
81
0.99% 8 lượt
82
0.37% 3 lượt
83
1.36% 11 lượt
84
1.23% 10 lượt
85
1.36% 11 lượt
86
0.99% 8 lượt
87
0.99% 8 lượt
88
0.37% 3 lượt
89
0.74% 6 lượt
90
1.48% 12 lượt
91
0.99% 8 lượt
92
0.62% 5 lượt
93
0.86% 7 lượt
94
1.11% 9 lượt
95
0.62% 5 lượt
96
0.62% 5 lượt
97
0.99% 8 lượt
98
0.62% 5 lượt
99
0.74% 6 lượt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )