TK 00 - 99

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

thống kê lô xiên

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tô Lần xuất từ 00-99
00
1.11% 9 lượt
01
0.74% 6 lượt
02
1.23% 10 lượt
03
0.86% 7 lượt
04
0.99% 8 lượt
05
0.99% 8 lượt
06
0.99% 8 lượt
07
0.99% 8 lượt
08
1.48% 12 lượt
09
1.23% 10 lượt
10
1.23% 10 lượt
11
1.60% 13 lượt
12
0.99% 8 lượt
13
1.11% 9 lượt
14
1.98% 16 lượt
15
1.11% 9 lượt
16
1.36% 11 lượt
17
1.36% 11 lượt
18
0.37% 3 lượt
19
1.23% 10 lượt
20
0.62% 5 lượt
21
0.86% 7 lượt
22
0.74% 6 lượt
23
0.99% 8 lượt
24
0.86% 7 lượt
25
0.99% 8 lượt
26
0.62% 5 lượt
27
1.23% 10 lượt
28
0.74% 6 lượt
29
1.23% 10 lượt
30
1.11% 9 lượt
31
0.49% 4 lượt
32
1.11% 9 lượt
33
0.86% 7 lượt
34
0.74% 6 lượt
35
1.11% 9 lượt
36
1.23% 10 lượt
37
0.74% 6 lượt
38
0.86% 7 lượt
39
0.62% 5 lượt
40
0.86% 7 lượt
41
1.48% 12 lượt
42
0.49% 4 lượt
43
0.99% 8 lượt
44
0.74% 6 lượt
45
0.74% 6 lượt
46
1.11% 9 lượt
47
0.86% 7 lượt
48
1.73% 14 lượt
49
1.73% 14 lượt
50
0.62% 5 lượt
51
0.99% 8 lượt
52
0.99% 8 lượt
53
0.62% 5 lượt
54
1.23% 10 lượt
55
1.36% 11 lượt
56
0.37% 3 lượt
57
0.62% 5 lượt
58
1.11% 9 lượt
59
0.99% 8 lượt
60
1.11% 9 lượt
61
0.74% 6 lượt
62
1.23% 10 lượt
63
0.99% 8 lượt
64
1.11% 9 lượt
65
1.36% 11 lượt
66
0.99% 8 lượt
67
0.99% 8 lượt
68
1.11% 9 lượt
69
0.86% 7 lượt
70
1.23% 10 lượt
71
1.36% 11 lượt
72
0.86% 7 lượt
73
0.37% 3 lượt
74
0.74% 6 lượt
75
0.74% 6 lượt
76
1.11% 9 lượt
77
1.48% 12 lượt
78
0.49% 4 lượt
79
0.74% 6 lượt
80
1.48% 12 lượt
81
1.11% 9 lượt
82
0.62% 5 lượt
83
0.74% 6 lượt
84
0.99% 8 lượt
85
1.23% 10 lượt
86
1.36% 11 lượt
87
1.11% 9 lượt
88
0.99% 8 lượt
89
0.74% 6 lượt
90
0.62% 5 lượt
91
0.86% 7 lượt
92
0.86% 7 lượt
93
0.74% 6 lượt
94
0.62% 5 lượt
95
1.48% 12 lượt
96
0.86% 7 lượt
97
1.85% 15 lượt
98
1.48% 12 lượt
99
0.25% 2 lượt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )