TK Xổ số Mega 6/45

Thống kê lần xuất hiện XS Mega

thống kê mega645 theo lần xuất hiện

TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 17/09/2021 - 17/10/2021

Bộ số Lần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45
01
1.39% 1 lượt
02
0.00% 0 lượt
03
1.39% 1 lượt
04
2.78% 2 lượt
05
2.78% 2 lượt
06
4.17% 3 lượt
07
1.39% 1 lượt
08
0.00% 0 lượt
09
1.39% 1 lượt
10
1.39% 1 lượt
11
2.78% 2 lượt
12
1.39% 1 lượt
13
4.17% 3 lượt
14
1.39% 1 lượt
15
4.17% 3 lượt
16
2.78% 2 lượt
17
2.78% 2 lượt
18
1.39% 1 lượt
19
1.39% 1 lượt
20
4.17% 3 lượt
21
0.00% 0 lượt
22
1.39% 1 lượt
23
1.39% 1 lượt
24
1.39% 1 lượt
25
1.39% 1 lượt
26
1.39% 1 lượt
27
4.17% 3 lượt
28
4.17% 3 lượt
29
2.78% 2 lượt
30
1.39% 1 lượt
31
1.39% 1 lượt
32
1.39% 1 lượt
33
1.39% 1 lượt
34
2.78% 2 lượt
35
1.39% 1 lượt
36
6.94% 5 lượt
37
1.39% 1 lượt
38
0.00% 0 lượt
39
2.78% 2 lượt
40
1.39% 1 lượt
41
4.17% 3 lượt
42
5.56% 4 lượt
43
2.78% 2 lượt
44
0.00% 0 lượt
45
4.17% 3 lượt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )