TK Xổ số Mega 6/45

Thống kê lần xuất hiện XS Mega

thống kê mega645 theo lần xuất hiện

TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 24/06/2021 - 24/07/2021

Bộ số Lần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45
01
3.85% 3 lượt
02
2.56% 2 lượt
03
3.85% 3 lượt
04
2.56% 2 lượt
05
3.85% 3 lượt
06
3.85% 3 lượt
07
0.00% 0 lượt
08
5.13% 4 lượt
09
2.56% 2 lượt
10
3.85% 3 lượt
11
1.28% 1 lượt
12
1.28% 1 lượt
13
1.28% 1 lượt
14
2.56% 2 lượt
15
3.85% 3 lượt
16
0.00% 0 lượt
17
2.56% 2 lượt
18
3.85% 3 lượt
19
3.85% 3 lượt
20
0.00% 0 lượt
21
2.56% 2 lượt
22
1.28% 1 lượt
23
1.28% 1 lượt
24
1.28% 1 lượt
25
1.28% 1 lượt
26
3.85% 3 lượt
27
0.00% 0 lượt
28
1.28% 1 lượt
29
3.85% 3 lượt
30
2.56% 2 lượt
31
1.28% 1 lượt
32
3.85% 3 lượt
33
1.28% 1 lượt
34
2.56% 2 lượt
35
0.00% 0 lượt
36
1.28% 1 lượt
37
5.13% 4 lượt
38
0.00% 0 lượt
39
1.28% 1 lượt
40
0.00% 0 lượt
41
2.56% 2 lượt
42
2.56% 2 lượt
43
2.56% 2 lượt
44
1.28% 1 lượt
45
2.56% 2 lượt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )