TK Xổ số Mega 6/45

Thống kê lần xuất hiện XS Mega

thống kê mega645 theo lần xuất hiện

TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 22/12/2020 - 22/01/2021

Bộ số Lần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45
01
1.28% 1 lượt
02
0.00% 0 lượt
03
1.28% 1 lượt
04
3.85% 3 lượt
05
1.28% 1 lượt
06
2.56% 2 lượt
07
2.56% 2 lượt
08
1.28% 1 lượt
09
0.00% 0 lượt
10
3.85% 3 lượt
11
3.85% 3 lượt
12
1.28% 1 lượt
13
2.56% 2 lượt
14
0.00% 0 lượt
15
1.28% 1 lượt
16
1.28% 1 lượt
17
2.56% 2 lượt
18
0.00% 0 lượt
19
3.85% 3 lượt
20
3.85% 3 lượt
21
1.28% 1 lượt
22
5.13% 4 lượt
23
0.00% 0 lượt
24
1.28% 1 lượt
25
1.28% 1 lượt
26
3.85% 3 lượt
27
1.28% 1 lượt
28
1.28% 1 lượt
29
1.28% 1 lượt
30
3.85% 3 lượt
31
2.56% 2 lượt
32
5.13% 4 lượt
33
2.56% 2 lượt
34
2.56% 2 lượt
35
5.13% 4 lượt
36
1.28% 1 lượt
37
1.28% 1 lượt
38
1.28% 1 lượt
39
3.85% 3 lượt
40
6.41% 5 lượt
41
1.28% 1 lượt
42
1.28% 1 lượt
43
3.85% 3 lượt
44
0.00% 0 lượt
45
2.56% 2 lượt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )