TK Xổ số Mega 6/45

Thống kê lần xuất hiện XS Mega

thống kê mega645 theo lần xuất hiện

TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 18/03/2021 - 18/04/2021

Bộ số Lần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45
01
1.19% 1 lượt
02
2.38% 2 lượt
03
2.38% 2 lượt
04
2.38% 2 lượt
05
3.57% 3 lượt
06
2.38% 2 lượt
07
2.38% 2 lượt
08
3.57% 3 lượt
09
4.76% 4 lượt
10
0.00% 0 lượt
11
4.76% 4 lượt
12
1.19% 1 lượt
13
1.19% 1 lượt
14
1.19% 1 lượt
15
3.57% 3 lượt
16
2.38% 2 lượt
17
1.19% 1 lượt
18
2.38% 2 lượt
19
2.38% 2 lượt
20
1.19% 1 lượt
21
0.00% 0 lượt
22
0.00% 0 lượt
23
5.95% 5 lượt
24
1.19% 1 lượt
25
1.19% 1 lượt
26
3.57% 3 lượt
27
3.57% 3 lượt
28
1.19% 1 lượt
29
0.00% 0 lượt
30
2.38% 2 lượt
31
1.19% 1 lượt
32
1.19% 1 lượt
33
2.38% 2 lượt
34
3.57% 3 lượt
35
1.19% 1 lượt
36
3.57% 3 lượt
37
3.57% 3 lượt
38
1.19% 1 lượt
39
4.76% 4 lượt
40
1.19% 1 lượt
41
2.38% 2 lượt
42
3.57% 3 lượt
43
2.38% 2 lượt
44
2.38% 2 lượt
45
0.00% 0 lượt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )