TK Xổ số Mega 6/45

ThốXem kết quả xổ số hiện XS Mega

thống kê mega645 theo lần xuất hiện

TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 20/09/2020 - 20/10/2020

Bộ số Lần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45
01
2.78% 2 lượt
02
2.78% 2 lượt
03
0.00% 0 lượt
04
2.78% 2 lượt
05
1.39% 1 lượt
06
0.00% 0 lượt
07
1.39% 1 lượt
08
1.39% 1 lượt
09
2.78% 2 lượt
10
0.00% 0 lượt
11
1.39% 1 lượt
12
2.78% 2 lượt
13
1.39% 1 lượt
14
4.17% 3 lượt
15
2.78% 2 lượt
16
2.78% 2 lượt
17
1.39% 1 lượt
18
1.39% 1 lượt
19
2.78% 2 lượt
20
1.39% 1 lượt
21
1.39% 1 lượt
22
1.39% 1 lượt
23
5.56% 4 lượt
24
1.39% 1 lượt
25
4.17% 3 lượt
26
5.56% 4 lượt
27
1.39% 1 lượt
28
2.78% 2 lượt
29
0.00% 0 lượt
30
4.17% 3 lượt
31
5.56% 4 lượt
32
4.17% 3 lượt
33
1.39% 1 lượt
34
1.39% 1 lượt
35
1.39% 1 lượt
36
0.00% 0 lượt
37
2.78% 2 lượt
38
1.39% 1 lượt
39
2.78% 2 lượt
40
2.78% 2 lượt
41
1.39% 1 lượt
42
1.39% 1 lượt
43
1.39% 1 lượt
44
4.17% 3 lượt
45
2.78% 2 lượt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )