TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
02 4 lượt 18 3 lượt 18 14 lượt
19 4 lượt 23 2 lượt 21 14 lượt
00 3 lượt 57 2 lượt 38 14 lượt
21 3 lượt 65 2 lượt 91 14 lượt
30 3 lượt 69 2 lượt 94 14 lượt
35 3 lượt 00 1 lượt 23 13 lượt
38 3 lượt 08 1 lượt 76 13 lượt
44 3 lượt 11 1 lượt 01 12 lượt
51 3 lượt 16 1 lượt 04 12 lượt
77 3 lượt 19 1 lượt 67 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
98 1 lượt 97 1 lượt 32 2 lượt
96 1 lượt 94 1 lượt 27 3 lượt
92 1 lượt 89 1 lượt 24 3 lượt
90 1 lượt 86 1 lượt 82 4 lượt
89 1 lượt 82 1 lượt 70 4 lượt
88 1 lượt 68 1 lượt 59 4 lượt
83 1 lượt 66 1 lượt 99 5 lượt
81 1 lượt 48 1 lượt 58 5 lượt
80 1 lượt 46 1 lượt 54 5 lượt
78 1 lượt 41 1 lượt 52 5 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
07, 08, 11, 15, 23, 24, 27, 31, 32, 34, 40, 43, 47, 52, 53, 55, 57, 59, 60, 67, 68, 69, 74, 82, 85, 87, 91, 94, 95, 97 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 99 55

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )