TK XS Max 4D

Thống kê Max 4D theo lượt về

TK theo lượt về XS Max 4D thứ 3, 11/05/2021

Về nhiều LC 1
(Nghìn)
LC 2
(Trăm)
LC 3
(Chục)
LC 4
(Đơn vị)
0 3 lượt 4 lượt 2 lượt 4 lượt
1 2 lượt 2 lượt 5 lượt 2 lượt
2 5 lượt 4 lượt 4 lượt
3 3 lượt 5 lượt 3 lượt 2 lượt
4 3 lượt 3 lượt 3 lượt 4 lượt
5 3 lượt 3 lượt
6 4 lượt 3 lượt 3 lượt 3 lượt
7 5 lượt 4 lượt 3 lượt 4 lượt
8 2 lượt
9 6 lượt 4 lượt 3 lượt 4 lượt
Về ít LC 1
(Nghìn)
LC 2
(Trăm)
LC 3
(Chục)
LC 4
(Đơn vị)
0
1
2 1 lượt
3
4
5 1 lượt 0 lượt
6
7
8 0 lượt 1 lượt 0 lượt
9

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )