Xổ Số Điện Toán 6x36

  • 06
  • 14
  • 16
  • 24
  • 27
  • 30
  • 02
  • 04
  • 06
  • 18
  • 19
  • 34
  • 03
  • 15
  • 16
  • 19
  • 21
  • 30
  • 06
  • 13
  • 14
  • 23
  • 29
  • 31
  • 05
  • 15
  • 30
  • 31
  • 33
  • 36
  • 03
  • 08
  • 13
  • 18
  • 25
  • 26
  • 04
  • 09
  • 25
  • 28
  • 30
  • 33
  • 04
  • 16
  • 18
  • 30
  • 31
  • 35
  • 01
  • 03
  • 08
  • 11
  • 19
  • 28
  • 01
  • 16
  • 22
  • 23
  • 27
  • 34
  • 05
  • 14
  • 16
  • 22
  • 24
  • 30
  • 01
  • 03
  • 16
  • 17
  • 30
  • 34
  • 05
  • 06
  • 12
  • 23
  • 25
  • 36
  • 07
  • 11
  • 17
  • 18
  • 21
  • 23

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán 6 x 36

  1. Lịch mở thưởng
    • Thứ 4 và thứ 7 hàng tuần
    • Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h00 tại Cung văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội, số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Khách hàng chọn 1 chuỗi số gồm 6 cặp số từ 01 đến 36. Tối đa có thể chọn 5 chuỗi số.
    • Giải ĐB: vé có chuỗi số trùng với toàn bộ 6 cặp số mở thưởng.
      Giải ĐB khởi đầu trên 1 tỷ.
      Nếu không có vé trúng thưởng giải ĐB, 40% doanh thu thực tế từng đợt phát hành được cộng dồn vào kỳ mở thưởng sau.
      Giải thưởng tối đa là 6 tỷ, số tiền vượt quá 6 tỉ của giải ĐB sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước.
    • Giải Nhất: vé có chuỗi số trùng với 5 cặp số trong 6 cặp số, giải thưởng: 1.800.000đ/1 vé.
    • Giải Nhì: vé có chuỗi số trùng với 4 cặp số trong 6 cặp số, giải thưởng: 100.000đ/1 vé.

Nếu vé trúng nhiều giải thưởng, khách hàng chỉ được nhận 1 giải có giá trị cao nhất.

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )