Kết quả XS Max 3D thứ 2

Kết quả kỳ #310 ngày 10/05/2021
G.1 584 934
G.2 496 835 875 293
G.3 866 418 393 512 718 197
KK 005 914 037 386 419 192 404 919

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự


Kết quả kỳ #307 ngày 03/05/2021
G.1 872 096
G.2 731 646 111 222
G.3 025 587 407 161 558 268
KK 079 179 918 485 306 860 210 551

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #304 ngày 26/04/2021
G.1 337 470
G.2 803 822 990 945
G.3 800 105 649 706 849 463
KK 615 726 886 641 474 393 261 326

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #301 ngày 19/04/2021
G.1 990 222
G.2 023 411 797 884
G.3 730 225 867 017 231 457
KK 145 548 367 835 228 704 051 690

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #298 ngày 12/04/2021
G.1 702 591
G.2 679 636 743 853
G.3 551 211 786 668 012 977
KK 398 797 937 877 459 441 004 709

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #295 ngày 05/04/2021
G.1 540 135
G.2 610 460 190 641
G.3 843 611 898 918 450 043
KK 275 276 394 763 013 743 035 222

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #292 ngày 29/03/2021
G.1 175 075
G.2 881 705 008 290
G.3 578 317 023 210 508 432
KK 200 389 193 874 681 166 363 925

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #289 ngày 22/03/2021
G.1 408 930
G.2 219 437 923 585
G.3 484 263 917 883 337 769
KK 645 665 186 932 086 457 051 630

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #286 ngày 15/03/2021
G.1 677 449
G.2 508 573 160 502
G.3 693 979 340 122 102 273
KK 425 636 856 386 484 520 618 414

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #283 ngày 08/03/2021
G.1 255 162
G.2 284 177 594 050
G.3 437 967 611 574 415 819
KK 509 372 662 805 669 086 376 281

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #280 ngày 01/03/2021
G.1 422 702
G.2 921 063 250 068
G.3 177 201 203 715 701 851
KK 389 285 312 028 471 950 525 813

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #277 ngày 22/02/2021
G.1 805 163
G.2 768 786 770 143
G.3 568 234 827 854 857 354
KK 847 532 424 561 799 559 214 021

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #274 ngày 15/02/2021
G.1 095 166
G.2 269 559 878 538
G.3 482 021 627 652 507 829
KK 223 192 641 594 317 441 309 398

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )