XSKG 01/11/2020 - Chủ Nhật

Giải XSKG Chủ Nhật » XSKG 01/11/2020
G.8 54
G.7 194
G.6 1027 7869 9557
G.5 6246
G.4 40038 74012 22111 55407 31241 18704 06755
G.3 83330 31238
G.2 77223
G.1 61236
G.ĐB 962273

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 01/11/2020
Đầu Lô Tô
0 07, 04
1 12, 11
2 27, 23
3 38, 30, 38, 36
4 46, 41
5 54, 57, 55
6 69
7 73
8 -
9 94

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )