XSKH 18/07/2021 - Chủ Nhật

Giải
G.8 15
G.7 416
G.6 6460 2613 9240
G.5 5711
G.4 41178 26524 21274 48685 27261 64897 28381
G.3 91733 25547
G.2 85262
G.1 58518
G.ĐB 982874

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 18/07/2021
Đầu Lô Tô
0 -
1 15, 16, 13, 11, 18
2 24
3 33
4 40, 47
5 -
6 60, 61, 62
7 78, 74, 74
8 85, 81
9 97

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )